Tuesday, March 1, 2011

CHLB Đức: Biểu Tình chống Cộng và đòi giải thể chế độ Việt gian Cộng sản buôn dân bán nước - 05.03.2011

Thông Báo Biểu Tình

Biểu Tình chống Cộng và đòi giải thể chế độ Việt gian Cộng sản buôn dân bán nước


Kính thưa:
Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,
Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Quý Thân Hữu, Quý Đồng Hương
Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí Việt Ngữ cuả Người Việt Quốc Gia trên toàn Thế Giới

Biểu Tình chống Cộng và đòi giải thể chế độ Việt gian Cộng sản mãi quốc cầu vinh, vào ngày Thứ Bảy, 05 tháng 3 năm 2011, từ 14 giờ đến 16 giờ, trước tân tổng lãnh sự cuả bè lũ Việt gian Cộng sản buôn dân bán nước, Hà Nội Villa, tại Frankfurt (Sachsenhausen), CHLB Đức, tại địa điểm:

Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main.


Ban Tổ Chức Biểu Tình: Phong Trào Cờ Vàng Chuyển Lửa Đấu Tranh.

Hưởng ứng lời kêu gọi cuả Hội Văn Hoá Người Việt Tự Do và đây là cơ hội rất tốt để chúng ta làm một cái gì cho đất nước Việt Nam, Nam California tuyệt thực hôm Thứ Bảy 26-2-2011 và xuống đường ngày Chủ Nhật 27-2-2011; San Francisco biểu tình trước tổng lãnh sự cuả Việt Cộng tại San Francisco ngày Chủ Nhật 27-2-2011 và sẽ BIỂU TÌNH MỖI NGÀY trước tổng lãnh sự cuả VC tại SF; Nhóm Hoa Lư Houston sẽ tổ chức biểu tình ngày 6-3-2011; Washington DC đã có Thông Cáo Biểu Tình (19-3-2011), Tuyệt Thực và Bản Tuyên Cáo (khắp nơi trên Thế Giới đang hưởng ứng ký tên); anh em NVQG tại Hoà Lan cũng sẽ xuống đường ngày 10.3.2011; Melbourne (Úc châu) xuống đường biểu tình ngày 18-3-2011 đòi giải thể CSVN; chị Nguyệt Ánh (Phong Trào Hưng Ca Việt Nam) cũng mới vừa sáng tác nhạc phẩm "Xuống Đường", vậy tại sao chúng ta không xuống đường. Xin đừng chần chờ gì nữa, nếu chúng ta không làm thì cũng chẳng có ai làm thay thế cho chúng ta.

Xin tiếp tay vận động toàn thể các nơi có Người Việt Quốc Gia cư ngụ, khắp Hoa Kỳ cũng như Canada, Úc châu, Âu châu, Á châu, Do Thái, v.v... cùng biểu tình tại các toà đại sứ Việt Cộng hoặc trước tổng lãnh sự cuả bọn chúng.

Chúng ta ở xứ Tự Do và có quyền phát biểu ý kiến, như vậy khí thế mới bùng lên được, làm lẻ tẻ yếu lắm, uổng lắm. Xin kêu gọi các Đoàn Thể, Hội Đoàn, Thân Hào Nhân Sĩ NVQG yêu nước, hãy đứng lên cùng một lúc. Hãy cho bè lũ Việt Cộng thấy sức mạnh cuả internet, điện thoại di động, Facebook, Twitter, Google, YouTube có thể lật đổ chế độ độc tài, hiện tại dân chúng VN khổ sở lắm rồi, dân chúng đang rất lo lắng, vật giá leo thang phi mã, tình hình bất ổn, công nhân đình công, Dân Oan biểu tình, hiểm hoạ mất nước vào tay Trung Cộng đang gần kề.

Biểu Tình là việc làm đúng lúc và có ý nghĩa, không thôi đóm lửa tàn mất, dễ gì có đám lửa này, xương máu cuả bao người hy sinh mới có (Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen, v.v..), cơ duyên đã đến, xin chớ bỏ qua, cơ duyên này sẽ kéo theo các cơ duyên khác thuận lợi hơn.

Kính xin quý website cuả NVQG trên Toàn Cầu làm ơn vui lòng tiếp tay phổ biến Thông Báo Biểu Tình này. Kính xin quý Vi Hữu quảng bá dùm lên Facebook, Twitter, PalTalk, Blogsites, v.v...

Kính mời quý Đồng Hương tại Frankfurt am Main và Vùng Phụ Cận, tại vùng Rhein Main và toàn thể CHLB Đức cùng tham dự Biểu Tình chống Cộng, bày tỏ lập trường đòi hỏi giải tán chế độ Việt gian Cộng sản phản quốc, gióng lên Tiếng Nói tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, bênh vực cho 85 triệu đồng bào trong nước đang bị phỉ quyền Việt Cộng bịt miệng.

Trân trọng,

Trương Nhân
Thay Mặt Ban Tổ Chức Biểu Tình
Phong Trào Cờ Vàng Chuyển Lửa Đấu Tranh.

Yểm trợ tinh thần:
(Nhật tu theo thứ tự thời gian ghi danh)

1). Hội Hải Quân VNCH Trần Quang Khải, Philadelphia & Phụ cận, USA (Hội Trưởng: Ông Nguyễn Tạ Quang).

2). Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước - Paris (CT: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh).

3). Hội Văn Hoá Người Việt Tự Do (Hội Trưởng: Nhà văn Đinh Lâm Thanh) http://www.hvhnvtd.com

4). Hội Người Việt Quốc Gia Cao Niên tại Frankfurt am Main và Vùng Phụ Cận, CHLB Đức, (Hội Trưởng: Bà Phạm Thị Nga).

5). Nhóm Thanh Niên Thiện Chí NVQG, Hoà Lan (Đại Diện: Ông Lưu Phát Tấn).

6). Ông Paul Vân, U S A.

7). Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng, Hoà Lan (Đại Diện: Ông Nguyễn Trung Cang).

8). Trung Tâm Điều Hợp / Tập Thể Chiến Sĩ VNCH / Âu Châu (Chiến hữu Nguyễn Nhựt Châu, Trung Tâm Trưởng).

9). Văn Phòng Liên Lạc / Quân Cán Chính VNCH / Âu Châu (Chiến hữu Nguyễn Nhựt Châu, Chủ Tịch).

10). Website Ly Hương, Úc châu http://www.lyhuong.net

11). Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại CHLB Đức e.V. (Chủ Tịch: Ông Lưu Văn Nghĩa).

12). Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Frankfurt am Main & Vùng Phụ Cận e.V. (Hội Trưởng: Ông Lưu Văn Nghĩa).

13). Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận (Chủ Tịch: Ông Đoàn Hữu Định).

14). Hội Yên Thế (Hội Trưởng: Ông Đoàn Hữu Định).

15). Bà Việt Dương Nhân, Paris, France.

16). Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant, Texas, USA (Chủ Tịch: Ông Nguyễn Kinh Luân).

17). Nhóm Việt List US http://www.vietlist.us

18). Nhóm Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam.

19). Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern, Nam Đức (Đại Diện: Ông Lê Quang Thành).

20). Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH tại CHLB Đức (Chủ Tịch: Ông Hoàng Tôn Long).

21). Nhóm Truyền Thông Cờ Vàng Paris (Đại Diện: Ông Nguyễn Bắc Ninh).

22). Tổng Hội Nha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH (Ông Đoàn Hữu Định).

23). Bà Nguyễn thị Bạch Phượng, Queensland - Úc châu.

24). TẠP CHÍ DÂN VĂN (Chủ Nhiệm: Ông Lý Trung Tín).

25). Bác sĩ Nguyễn văn Hoàng, "Chủ diễn đàn Phố Nắng".

26). Ông Lê Tuấn, Queensland - Úc châu.

27). Ban Việt ngữ Đài 4EB-FM (Brisbane, Úc).

28). Ông Trần hưng Việt (Brisbane, Úc): Blogsite hungvietbrisbane.wordpress.com

29). ỦY BAN CỜ VÀNG SAN DIEGO, TIỂU BANG CALIFORNIA, HOA KỲ, Chủ Tịch: Ông Lê Công Nghiệp.

30). HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN Cộng Sản TẠI HAMBURG e.V., Ông Lê Ngọc Tùng / Phó hội trưởng nội vụ http://www.danviet.de

31). Phong trào Hưng Ca Việt Nam, Thay mặt Ban Chấp Hành PTHCVN, Phong Trào Trưởng: Ông Trần Tuấn Minh.

32). Ủy Ban Yểm Trợ công cuộc đấu tranh tự do dân chủ tại Việt Nam/Queensland, Úc châu (Đại Diện: Ông Lê Minh Tuấn).

33). Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt Tỵ Nạn Tại CHLB Đức e.V. (Chủ Tịch: Ông Phạm Công Hoàng).

34). Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại vùng Đông Nam Hoa Kỳ (Ông Nguyễn Hữu Cang, Trung Tâm Trưởng).

35). Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia, Hoa Kỳ (Chủ Tịch: Ông Đỗ Hồng Anh).

36). Đoàn Thanh Thiếu Niên Cư An Tư Nguy Queensland, Úc châu (Cô Đỗ Mỹ Linh, Đoàn Trưởng).

37). Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện Việt Mỹ, Bắc California, Hoa Kỳ (Bà Tammy Lê).

38). Nhóm Hoa Lư, Houston, Texas, Hoa Kỳ (Đại Diện: Ông Trần Trí Hoàng) Hoalu@yahoogroups.com

39). Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam (Ông Nguyễn Trung Châu) www.chinhviet.net

* Ghi chú: Đại Diện cuả bên Tây Tạng Tự Do sẽ đến Biểu Tình chung với chúng ta, để tỏ tình Đoàn Kết chống Cộng.

---